Zorgverlening

Zorgverlening


De zorgverlening door leden van Zorgcoöperatie Multi Prof Zorg U.A. is als volgt:

A- Kortdurende Zorg (Zvw)

1- Persoonlijke verzorging (PV)

Persoonlijke verzorging en daarbij het bieden van persoonlijke verzorgingstaken met een tijdelijke of langdurige indicatie, bijvoorbeeld hulp/ondersteunen/begeleiden bij douchen, aankleden of naar het toilet gaan, aan- en uittrekken van steunkousen etc. Tevens bekijkt de wijkverpleegkundige of de zorg die op dat moment wordt geleverd door een van de leden van onze organisatie door de cliënt of mantelzorger is aan te leren. Dan kan de cliënt/mantelzorger zelfstandig taken overnemen. Dit bevordert de eigen zelfredzaamheid en stimuleert het oppakken van verantwoordelijkheid.

2- Palliatieve/terminale zorg (PTZ)

Palliatieve/terminale zorg is bedoeld om de kwaliteit van het leven van de cliënt met een levensbedreigende ziekte in de laatste levensfase zo goed mogelijk te houden. Dat gebeurt door middel van verzachting of verlichting (ofwel palliatie) van het lijden.

3- Verpleging (VP) 

Verpleging bij herstel van ziekte of om verergering te voorkomen. Het aanreiken (en laten innemen) van medicatie, geven van medicatie via injectie, verwisselen van stoma’s (aanleren zelfzorg en of mantelzorg rondom verzorging en stoma zorg) en blaaskatheter. Ook kortdurende verpleging na een ziekenhuisopname is mogelijk.

4- Individuele/ambulante (woon)begeleiding (BG) 

Begeleiding bij het structureren van de dag, het oefenen van dagelijkse vaardigheden, zoals zich kunnen redden in een postkantoor en/of het doen van boodschappen. In samenspraak met de cliënt kijken we waar wensen en mogelijkheden liggen. Mantelzorgers en eventueel sociale contacten kunnen betrokken worden om zo het sociale netwerk van de cliënt te vergroten.

5- Indicatiestelling

Het verzorgen vann indicatiestellingen voor cliënten in verband met het recht op vergoedingen van kortdurende zorg door de zorgverzekeraar.

6- Diabetes verpleegkunde

Het bieden van gespecialiseerde verpleging (GVP) en diabetesverpleging ambulant met persoonlijke aandacht.

7- Wondzorg

Een (operatie)wond heeft vaak veel tijd nodig om te genezen. Bij een complexe of chronische wond is er specialistische behandeling van de wond nodig. Een wondverpleegkundige komt bij u thuis. Dit bespaart u een rit naar het ziekenhuis of de huisarts.

B- Langdurige zorg (Wlz)

Op basis van een indicatiestelling van het CIZ.  

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Cliënten die thuis wonen en langdurige zorg nodig hebben.

 

 

 

 

Naamloos-10.png Multi Prof Zorg - De Steiger 74A - 1351 AE Almere - 085 - 8 77 04 55