Registratie klacht

Registratie klacht

Voor welke instelling is deze melding bedoeld?*

Soort klacht:

Urgent:

Locatie:

Datum:

Omschrijving klacht (evt. ook tijdstip vermeden wanneer relevant):

Zijn er slachtoffers betrokken bij de klacht?
Betrokken cliënten:

Betrokken medewerkers:

Andere betrokkenen:

Hoe is met deze situatie omgegaan?

Wat is er nodig om in de toekomst hier beter mee om te gaan of hoe kan e.e.a. voorkomen worden?

Overige opmerkingen en/of toelichting:

Ik wil e.e.a. graag mondeling toelichten:

 

 

 

Naamloos-10.png Multi Prof Zorg - De Steiger 74A - 1351 AE Almere - 085 - 8 77 04 55